DESCRIEREA SERVICIULUI ON-LINE

Aplicația on-line este pusă la dispoziția Utilizatorilor de către PROAMITY CAPITAL S.R.L., având sediul social  în str. Nicolae G. Caramfil, nr. 49, etaj 4, camera 8, Sector 1, București, înregistrată la Registrul Comerțului din Romania sub nr. J40/3505/2018, C.U.I. 39011374 (”Societatea”) putând fi accesată prin intermediul site-ului https://app.instantfactoring.com,

Aplicația online permite Utilizatorilor să acceseze serviciile de cumpărare/vânzare facturi, oferite de către PROAMITY CAPITAL S.R.L., prin internet 24 de ore din 24, 7 zile din 7, din orice colț al lumii. De asemenea, Aplicația permite Utilizatorilor:

  • încărcarea facturilor de vânzare pentru care se solicită serviciul de cumpărare/vânzare,
  • vizualizarea portofoliului facturilor acceptate și al facturilor respinse,
  • vizualizarea statusului plăților aferente facturilor acceptate.

Pentru accesarea serviciilor de cumpărare/vânzare facturi este  necesar ca Utilizatorul să își creeze un cont. După ce Utilizatorul s-a înregistrat în Aplicația online, poate încărca oricând facturile pentru care solicită serviciul de vanzârea facturilor. Un reprezentant al PROAMITY CAPITAL S.R.L., va proceda la analizarea informațiilor introduse în vederea acceptării sau respingerii cererii. În cazul acceptării, părțile vor negocia în vederea încheierii unui contract pentru serviciile aferente. Portofoliul de facturi acceptate sau respinse poate fi verificat oricând prin intermediul Aplicației online.

Utilizatorul Aplicației este o persoană juridică română, care, în baza unui cont de utilizator, solicită PROAMITY CAPITAL S.R.L., servicii de cumpărare/vânzare facturi.

Contul de utilizator se accesează printr-un nume de utilizator și parolă.

ÎNREGISTRAREA UTILIZATORULUI

Aplicația online este folosită gratuit de către Utilizaror, după înregistrarea acestuia prin completarea formularului de înregistrare.

Contul va fi creat urmând pașii de mai jos:

  • Introducerea datelor de identificare ale solicitantului;
  • Introducerea datelor de identificare ale societății (nr. de înregistrare în Registrul Comerțului, Codul Unic de Înregistrare și adresa sediului social);
  • Introducerea adresei de corespondență și a numărului de telefon necesar pentru validare;
  • Introducerea codului primit prin SMS;
  • Validarea cererii de deschidere cont de către un reprezentant PROAMITY CAPITAL S.R.L.

După finalizarea pașilor mai sus menționați, va fi creat un cont de utilizator, astfel încât Utilizatorul să se poată autentifica pe platforma https:// [app.instantfactoring.com].  Utilizarea este nominală și nu poate fi transferată unei persoane neautorizate.

PROAMITY CAPITAL S.R.L.,își rezervă dreptul de a vă suspenda sau dezactiva conturile de utilizator  (a) dacă încălcați aceste condiții, (b) dacă legislația aplicabilă sau autoritățile sau instanțele competente ne solicită/impun acest lucru sau (c) dacă decidem să retragem/închidem Aplicația on-line de pe piată. PROAMITY CAPITAL S.R.L., nu va fi răspunzător pentru eventuale implicații ale unei astfel de decizii.

Utilizatorul declară și garantează că nici una din informațiile și documentele furnizate în Aplicația online nu conțin date false, nereale sau omisiuni, cu privire la aspecte esențiale necesare a fi comunicate.

PROAMITY CAPITAL S.R.L., îți rezervă dreptul (nu și obligația) de a verifica autenticitatea datelor de înregistrare ale Utilizatorilor referitoare la existența acestora. Prin acceptarea termenilor și condițiilor („Termeni și condiții” sau „Termeni de Utilizare”) Utilizatorul își exprimă acordul pentru eventualele verificări ce vor fi efectuate de PROAMITY CAPITAL S.R.L., pentru realitatea și exactitatea datelor furnizate.

În cazul în care se constată ca informațiile puse la dispoziție de Utilizator sunt inexacte sau neconforme celor furnizate de organele în drept, PROAMITY CAPITAL S.R.L., își rezervă dreptul de a suspenda sau a sista accesul Utilizatorului în cauză la Serviciile Aplicației on-line și de a refuza încercările curente sau viitoare de accesare a Serviciilor oferite prin Aplicația on-line.

CONFIDENȚIALITATEA INFORMAȚIILOR

Aplicația asigură caracterul confidențial al datelor și informațiilor transmise, precum și a datelor cu caracter personal eventual solicitate Utilizatorilor la înregistrare, acestea fiind utilizate numai în scopul aferent activității de creditare solicitată de Utilizator.

Aplicația utilizează metode și tehnologii de securitate pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale în vigoare și depune toate eforturile rezonabile, justificate comercial pentru protejarea datelor cu caracter personal colectate.

Aplicația respectă informațiile confidențiale furnizate și nu va vinde și nu va închiria sau schimba listele de e-mailing sau date ale clienților săi.

MODIFICĂRILE SERVICIULUI

PROAMITY CAPITAL S.R.L., A își rezervă dreptul de a modifica sau întrerupe, temporar sau permanent, Aplicația on-line (în totalitate sau numai în parte). În acest caz, PROAMITY CAPITAL S.R.L., nu este răspunzător față de Utilizator sau față de o terță persoana pentru orice modificare, suspendare sau întrerupere a serviciilor disponibile prin intermediul Aplicației on-line.

LIMITELE RĂSPUNDERII

Utilizatorul acceptă în mod expres PROAMITY CAPITAL S.R.L., nu va fi răspunzător pentru nici un fel de daune sau prejudicii directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar fără a se limita la prejudicii constând în pierdere de profit, imposibilitatea de folosire, date sau alte pierderi intangibile sau incomensurabile, rezultând din:

– datele furnizate de către PROAMITY CAPITAL S.R.L.,  prin intermediul Aplicației on-line;

– utilizarea sau imposibilitatea utilizării Serviciilor Aplicației on-line;

– accesul neautorizat la sau deteriorarea transmisiilor sau datelor Utilizatorului;

– declarații sau acțiuni ale unei terțe părți asupra Serviciilor Aplicației on-line;

– orice altă problemă legată de Serviciile Aplicației on-line.

COLECTAREA AUTOMATA DE DATE CU CARACTER NON-PERSONAL (COOKIES)

În unele cazuri, este posibil ca PROAMITY CAPITAL S.R.L. să colecteze informații cu caracter non-personal despre Utilizatorilor. Exemple de informații de acest tip sunt: tipul de browser folosit, sistemul de operare al calculatorului folosit și numele domeniului website-ului de unde a fost facută conexiunea la aplicație.

În timpul vizionarii aplicației, PROAMITY CAPITAL S.R.L. va putea stoca anumite informații despre Utilizator. Aceste informații vor fi sub forma unui fișier “Cookie” sau a unui fișier similar. Aceste fișiere “Cookies” ajută PROAMITY CAPITAL S.R.L să construiască o aplicație care să raspundă cât mai bine intereselor și preferințelor Utilizatorilor.

Cu cele mai multe browsere de Internet se pot șterge sau bloca fișierele „Cookies” sau se poate primi o atenționare înaintea primirii unui astfel de fișier. PROAMITY CAPITAL S.R.L recomandă Utilziatorilor să consulte instrucțiunile browser-ului pentru a afla mai multe informații despre aceste funcții.

NOTIFICĂRI ȘI COMUNICĂRI

Notificările/comunicările adresate Utilizatorilor vor fi făcute pe cale electronică, prin e-mail. Deținătorul Aplicației on-line poate face notificări privind schimbarea Termenilor și Condițiilor sau alte chestiuni prin afișarea de înștiințări către Utilizatori în mod general, pe site-ul https://app.instantfactoring.com, sau în Aplicația on-line.

CLAUZE FINALE

Termenii și condițiile de utilizare reprezintă acordul parților și reglementează folosirea de către Utilizator a Aplicației on-line. Accesarea și înscrierea datelor dumneavoastră în această Aplicație implică acceptarea expresă și integrală a acestor termeni și condiții.